EBOOK – ĐỊNH VỊ GIÁ TRỊ NHÂN VIÊN (EVP)

Sự gắn kết của nhân viên được gắn liền với lợi ích tài chính của công ty và các công ty có mức độ gắn kết nhân viên cao thường có Định vị giá trị nhân viên (EVP) đặc biệt và hấp dẫn. EVP là những gì công ty trao cho nhân viên của mình để đổi lấy nỗ lực và cam kết của họ.

Tài liệu này cung cấp cái nhìn tổng quan về mô hình EVP do Sibson Consulting phát triển. Mô hình Sibson EVP có thể được sử dụng để chẩn đoán tính hiệu quả, phát triển và cải thiện EVP cho các doanh nghiệp. Mô hình đưa ra những yếu tố ảnh hưởng lớn tới sự gắn kết của nhân viên, được
phân loại thành 5 yếu tố:

  1. KẾT NỐI
  2. CÔNG VIỆC
  3. SỰ NGHIỆP
  4. PHÚC LỢI
  5. LƯƠNG THƯỞNG

Tài liệu này cũng nhắc đến các mô hình liên quan khác do Sibson phát triển, bao gồm Mô hình gắn kết nhân viên và Ma trận đặc điểm gắn kết.

>> Tìm hiểu thêm: Ebook 8 bước dẫn dắt thay đổi của John Kotter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *