• EOD cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng Khung quản trị thành tích (hệ thống đánh giá hiệu quả công việc) trong doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua việc đạt được mục tiêu chiến lược cấp tổ chức, mục tiêu cấp đơn vị và mục tiêu cá nhân. Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả tổ chức, hệ thống quản trị thành tích còn phát triển năng lực cá nhân và năng lực tổ chức để đạt được mức kỳ vọng cũng như tối ưu hóa tiềm năng. Với hệ thống phân bổ mục tiêu tới từng cá nhân, khung quản trị thành tích xác định được mức độ đóng góp của cá nhân tới việc đạt được mục tiêu của đơn vị và tổ chức. Đây cũng là tiền đề của việc phát triển tổ chức.Chương trình tư vấn của EOD được thiết kế giúp cho những nhà quản trị của Doanh nghiệp xây dựng được một khung quản trị thành tích sao cho vừa cho phép cá nhân hoàn thành được mục tiêu ngắn hạn mà còn cho cả sự phát triển bền vững, lâu dài, bao gồm:
  • Công cụ phân tích và triển khai hệ thống khung quản trị thành tích trong Doanh nghiệp
  • Thiết kế một hệ thống quản trị thành tích bao gồm: hoạch định quản trị thành tích, thiết lập hệ mục tiêu, hướng dẫn phản hồi, phân tích và đánh giá thành tích, huấn luyện đào tạo phát triển nhân viên, liên kết với hệ thống đãi ngộ của DN.
  • Thiết kế quy trình giao và đánh giá mục tiêu để đảm bảo Khung quản trị thành tích hoạt động hiệu quả.
  • Phương pháp thiết lập khung quản trị thành tích và đánh giá hiệu quả của hệ thống này.

  Quy trình xây dựng Khung quản trị thành tích:

  • Rà soát hoặc xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển của Doanh nghiệp,
  • Chuẩn hóa mô hình quản lý, chuỗi giá trị, cơ cấu tổ chức
  • Chuẩn hóa hệ thống chức danh, chức năng nhiệm vụ và viết mô tả công việc
  • Xây dựng Bản đồ chiến lược, mục tiêu BSC, chỉ số KPI
  • Xây dựng Quy chế đánh giá KPI
  • Áp dụng, theo dõi, đánh giá KPI
  • Đào tạo kỹ năng đánh giá hiệu quả công việc cho các cấp quản lý của Doanh nghiệp

     EOD Vietnam hoạt động với sứ mệnh giúp khách hàng, các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện hệ thống nền tảng nhân sự để thực hiện chiến lược và mục tiêu kinh doanh thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo và huấn luyện (coaching/ khai vấn). Nhờ đó, các cá nhân trong tổ chức có thể Khám phá, Chuyển hóa và Tối ưu năng lực tiềm ẩn của mình.

Các chương trình đào tạo và huấn luyện tại EOD Vietnam được thiết kế dựa trên nền tảng, phương pháp, công cụ quản trị nhân và huấn luyện quốc tế như: CIPD, SHRM, ATD, ICF, Oxfort Uni, Harvard, IBM, Mercer, Hay… và được thiết kế phù hợp theo nhu cầu thực tế của khách hàng và theo từng giai đoạn phát triển của thị trường Việt Nam

Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo EOD Việt Nam luôn cố gắng nỗ lực, đem đến những giá trị tốt nhất cho các học viên. Chúng tôi đã và đang trên chuyến xe với hành trình hướng nghiệp dành cho tất cả các bạn THPT của các trường trên toàn quốc. Chúng tôi đã đi qua các trường tại Tp.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh,…. Và vẫn tiếp tục với mọi miền tổ quốc với mong muốn mang đến cho các em cái nhìn tốt nhất về tương lai. Có thể xác định được tương lai mình một cách tốt nhất.

Học viên tại Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo EOD Việt Nam được tập trung đào tạo phát triển toàn diện về Tâm – Thể – Trí, rèn luyện bản thân từ thái độ sống, thói quen tác phong làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế, được vui chơi và phát triển năng khiếu, được học tập và làm việc trong môi trường tốt nhất từ quốc tế. Chúng tôi cam kết, Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo EOD Việt Nam là vườn ươm đáng tin cậy cho sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ Việt Nam, là tương lai mới cho sự phát triển của Việt Nam trên thị trường thế giới.