PHẠM THU HIỀN
GIẢNG VIÊN

Head of Organization Design and Development – TH Group
Internal Trainer – TH Group
Internal Coach – TH Group

BÙI THỊ NGỌC ANH
Giảng Viên

CEO Công ty TNHH EOD Việt Nam
Nguyên Giám đốc nhân sự Tập đoàn Pacific Nguyên Giám đốc nhân sự Tập đoàn Tasco 

KHUẤT MINH HIỀN
giảng viên

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo & phát triển
Head of L&D – TH Group
L&D practitioner
ICF Coach

PHẠM THU HIỀN
GIẢNG VIÊN

Head of Organization Design and Development – TH Group
Internal Trainer – TH Group
Internal Coach – TH Group

BÙI THỊ NGỌC ANH
Giảng Viên

CEO Công ty TNHH EOD Việt Nam
Nguyên Giám đốc nhân sự Tập đoàn Pacific Nguyên Giám đốc nhân sự Tập đoàn Tasco 

KHUẤT MINH HIỀN
giảng viên

Hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo & phát triển
Head of L&D – TH Group
L&D practitioner
ICF Coach