EBOOK – 8 BƯỚC DẪN DẮT SỰ THAY ĐỔI (JOHN KOTTER)

Dẫn dắt một sự thay đổi nào đó trong doanh nghiệp không hề đơn giản và đòi hỏi nhiều nỗ lực và sự hỗ trợ của ban lãnh đạo cũng như toàn thể nhân viên. Ebook 8 BƯỚC DẪN DẮT SỰ THAY ĐỔI đưa ra hướng dẫn cụ thể 8 bước để dẫn dắt thành công sự thay đổi trong tổ chức sẽ giúp bạn:

  • Nắm được các nguyên nhân chính dẫn đến thất bại trong dẫn dắt sự thay đổi trong tổ chức
  • 8 bước cần thực hiện để dẫn dắt và quản lý thay đổi thành công trong tổ chức ở mọi quy mô
  • Những điều bạn cần làm tại mỗi bước để đảm bảo thành công

brown wooden blocks on white surface

>>Tìm hiểu thêm: Ebook Định vị giá trị nhân viên EVP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *